1996 г.       Верка Минкова      дамски шапки, шалче и чанта,  ковьорче,
плетена покривка, снимки

  1996 г.      Станчо Маринов  грамофонни плочи    

  1996 г.      Елизабет Тодорова    Дамски шапки, мелничка за кафе, венец за 1 място от спортно състезание 1937г.,  диплом  на Б. Михайлов – член  на  гимнастическо д-во, картички, снимки

  1997 г.      Лилия Денинска           Сукман, женска риза и престилка

1997 г.      Катя Александрова     Месали

1998 г.      Маргарита Ленкова     Дамска блуза, месал и черга

1998 г.      Людмил Иванчев          Печати на риболовно д-во „Огоста“ 

1998 г.      Лилия Клайчева            Женска риза, платно за месали, две тъкани покривки

1999 г.     Пиер Луиджи                  Парична сума за археологическо  обхождане

1999 г.     Асен Цветков                 Ксерокопие на книга от 1921 г.

1999 г.     Венелин Гинчев          Книга „36 Козлодуйски полк“

1999 г.     Георги  Йонов                Книги, тетрадки и документи на Хр. Кръстев