На 14 февруари почитаме паметта на св. Кирил Философ, създателя на нашата азбука. На същата дата се празнува и Денят на археологията.

На 14 февруари 2019 г. в Исторически музей-Оряхово празникът беше отбелязан за десета поредна година. Присъстваха кметът на Община Оряхово г-н Росен Добрев, г-жа Румана Декова – председател на Общинския съвет, служители в Общинската администрация и др.

Беше подготвена презентация на тема „Археологически проучвания в Община Оряхово“, която проследява изследванията в района от  от първите документирани описания на граф Луиджи Марсили през XVIII в. до разкопките на османския некропол през 2016 г. и последните теренни обходи от 2018 г. Гостите на музея научиха интересни факти за проучванията на средновековната крепост Камъка и ранносредновековния некропол в Оряхово, както и за римската крепост Вариана при с. Лесковец. Проведените до момента археологически проучвания показват културното богатство на района и са предпоставка за по-нататъшни изследвания на миналото на Оряховския край .