От 2008 г. Исторически музей – Оряхово участва в Европейските дни на наследството. През годините са провеждани различни мероприятия, като дни на отворените врати, изложби, беседи. Във връзка с темата за 2017 г. „Наследство и природа. Пейзаж от възможности” беше организирана „Екскурзия в миналото”. Интересното мероприятие беше проведено на 29 септември в хотел „Край реката”, в близост до който през 2016 г. беше проучен некропол от Османския период. В археологическите разкопки взеха участие д-р Евгения Найденова и д-р Деница Петрова от ИМ-Оряхово, научен консултант беше доц. д-р Валери Григоров от Археологическия институт при БАН, а костите проучиха Надежда Атанасова-Тимева и Мария Христова от Института по експериментална морфология, патология и антропология при БАН. По време на проучването бяха разкрити три гроба – мъжки, детски и женски. Беше установено наличие античен пласт, който е бил привнесен от близо селище. Под гробовете бяха намерени разрушен зид и яма от Ранножелязната епоха.

В „екскурзията” участваха служители от Общинската администрация и ученици от ІХ и Х клас на СУ „Христо Ботев” заедно с учителките си по история г-жа Шенай Амиш и г-жа Татяна Станчева.

д-р Деница ПЕТРОВА, ИМ-Оряхово