Експозицията представя артефакти, съхранявани в едноименния отдел на Историческия музей. Тя включва експонати от различни археологически епохи – Новокаменна, Меднокаменна, Бронзова, Ранножелязна и Късножелязна, Римска и Средновековие. Освен артефактите, изложбата съдържа и разнообразен илюстративен материал. Всеки предмет е придружен с надпис с наименование и датировка на български и английски език.

Сред най-впечатляващите експонати са: кости от мамут; керамика от Новокаменната и Меднокаменната епохи; късномикенски тип мечове от Бронзовата епоха; военно снаряжение от Желязната епоха; стъклени лакримарии от Римската епоха; плетена желязна ризница от Ранното средновековие. В експозицията са представени и уникалната статуя на Добрия пастир от ІV в. и раннохристиянски мраморен кръст с релефно изображение на дъбови клонки.