В сградата на Етнографската къща е подредена експозиция „Народен бит и култура”. В нея са представени традиционни народни костюми – женски носии с вълненик и със сукман, мъжка и женска влашки носии и др. Интерес представляват сватбените касачета и ризата, украсена със сложна шевица с лозови клонки. Вниманието привличат също автентичните дървени ракли и възрожденските бижута.