От 1989 г. богатата етнографска сбирка на Историческия музей се помещава в самостоятелна сграда, намираща се на възрожденската чаршия в Оряхово. Съхраняваните в отдела експонати разкриват богатството на традиционния селски бит и прехода му към модерно граскто общество в началото на ХХ в. В музея се пазят оригинални женски носии с традиционния за района вълненик и привнесения от планинските райони сукман, както и костюми на различни живеещи в района етноси. Вниманието привличат разнообразни престилки, кърпи и месали. В отдела се пазят интересни уреди, използвани за производтво на платове, като мелица, снователница, чекръци и дараци, а също и тъкачна машина от началото на ХХ в. Музеят разполага с богата сбирка от възрожденски бижута – различни типове пафти, гривни и характерните за района „столовати” пръстени. От експонатите, разказващи за градския бит, особено впечатляващи са грамофонът, изящните порцеланови съдове и елегантните „европейски” дрехи.