От 21 до 23 септември 2018 г. бяха проведени Европейските дни на наследството. Музеят в Оряхово все участие с изложбата „Пламъкът на миналото”, представяща глинени римски лампи. Експозицията е част от мероприятията, посветени на Европейската година на културното наследство.

По-голямата част от представените артефакти са от фонда на музея. Сред тях вниманието привличат лампите от крепостта Вариана при с. Лесковец. Една от тях, намерена при теренно обхождане, е изработена от бяла глина и има украса с релефно изображение на сепия. От друга, намерена в некропола на крепостта по време на археологическите разкопки, е запазена само част, но ясно личи изобразеният орел с разперени криле.

Друга част от изложените експонати са предоставени от Регионален исторически музей – гр. Враца. Впечатляваща е трифитилната лампа. Интереса привличат също лампите с изображение на човешка фигура и на куче.