История на Оряховския край

Районът на Оряхово е населен от дълбока древност, свидетелство за което са откритите тук археологически материали. На територията на общината са регистрирани селища от Новокаменната и Меднокаменната епохи. Сред най-интересните праисторически обекти е този в местността Гърлото при село Остров. Локализирани са археологически обекти и от Бронзовата епоха. Интерес представляват откритите бронзови мечове от късномикенски … Продължете с четенето на История на Оряховския край