На 31 май 2016 г.  Исторически музей град Оряхово в партньорство с НЧ„Надежда 1871” организира тематична конференция „Дико Илиев в паметта на поколенията”, посветена на уникалния създател на „Дунавското хоро”.  С нея официално приключи и проектът на музея със същото име по  програма „Участвам – Дарявам – Променям“, администрирана от Сдружение „1 юни“ с екип Наталия Костадинова и Иван Янков. Със свои съобщения участваха Атанас Иванов –музиковед, Иван Денов – военен диригент, Атанас Звездинов – писател, Веселка Димитрова – младши експерт в Държавен архив Монтана, Весела Пелова – главен експерт в Държавен архив Враца, Хризантема Рашева – секретар на НЧ „Надежда 1871” и Кузман Кузманов – диригент при НЧ „Надежда 1871”.  и Евгения Найденова – директор на Исторически музей гр. Оряхово. Темата, с която музея се включи е „Дико Илиев в 36 Козлодуйски пехотен полк”, представяща новооткрити важни документи във Военноисторически архив Велико Търново. Свои съобщения впоследствие изпратиха Тодорка Коцева – директор на Исторически музей Ботевград и Галина Йолкова – ръководител на Туристически информационен център гр. Мизия. Материалите се публикуват в сборник, също дейност от проекта на музея.