На Деня на Оряхово 21 ноември 2018 г. в къщата музей „Дико Илиев” беше отрита нова експозиция „Апостолското дело на Дико Илиев – духовите оркестри на Северозападна България”. Изложбата включва девет експозиционни табла, посветени на духовите музики в Букьовци (дн. гр. Мизия) и селата Септемврийци, Комарево, Рогозен, Хайредин, Ботево, Вировско, Лепица и Лехчево. Включени са списъци с имената на музикантите с отбелязани инструментите, на които са свирили. Акцент в експозицията са снимките. Според Дико Илиев духовите музики трябва да свирят на всеки празник, за да създават радост на хората, и музикантите изпълняват заръката му. Фотографиите представят моменти от различни тържества и концерти. Сред най-интересните снимки са тази на музикантите от Септемврийци заедно с Дико Илиев и на Букьовската духова музика на сватба в Оряхово. За изложбата са използвани материали от различни публикации, най-вече от изследванията на до. Йорданка Манкова. Голяма част от фотографиите са то сайт „Карта на времето”, създаден по проект на Регионалната библиотека в гр. Враца. Ценна информация предоставиха Галина Йолкова от Туристически и информационен център гр. Мизия, Галина Славейкова от читалището в с. Септемврийци, Димитрина Георгиева от читалището в с. Хайредин, Галя Борисова от читалището в с. Лехчево и Веселка Борисова от читалището в с. Комарево.

Експозицията е подредена по нетипичен начин. Изложбените табла са закачени върху пултове за ноти, а имената на духовите музики са изписани като стилизирани партитури. Между тях са подредени духови инструменти, които бяха определени като тип от господин Кузман Кузманов, диригент на духовия оркестър при Читалище „Надежда”. Голяма част от инструментите са дарение от Оряховското читалище. Два са дарени от Венелин Сабадошев, а един от читалището в гр. Козлодуй.

На откриването присъстваха Росен Добрев, кмет на Община Оряхово; Румяна Декова, председател на Общински съвет гр. Оряхово; Богдан Щербян, дипломатически съветник на Посолството на Румъния в България; Аурел Бъженару, гмет на гр. Дъбулени, Румъния, и представители на кметството; Адриан Гълван, кмет на гр. Бекет, Румъния, Гиджи Стамил, заместник-кмет, и представители на кметството; Росица Койнова, кмет на с. Селановци; Ирена Станкулова, кмет на с. Остров; общински съветници и служители на общинската администрация; представители на медии; жители и гости на Оряхово.