В самото начало на Панаирните дни на 17 август 2017 г. в Историческия музей в гр. Оряхово беше открита нумизматична изложба, озаглавена „Съкровището на султана”.

Столетия наред се носят легенди за богатствата на османските султани. Неслучайно един от най-великите владетели на Империята – Сюлейман І, е наречен „Великолепни” заради разкоша в дворците му. Султаните притежавали собствена хазна, отделна от държавната, в която постъпвали специални данъци, както и 1/5 част от всички държавни приходи. Те владеели и т. нар. хасове, в които влизали всички по-важни обекти, като рудници и пристанища. В началото на ХVІІ в. завършва период на упадък, но колкото по-бедна става Османската империя, толкова повече златни монети секат султаните.

Експозицията включва османски монети, сечени в периода ХVІІ-ХІХ в. – от управлението на султан Ахмед І до султан Абдул Азис. Сред по-интересните експонати са сребърно акче на султан Ахмед І от 1604 г., златна монета на Мустафа ІV от 1807 г., както и сечените от султаните Махмуд ІІ и Абдул Меджид монети, известни като „махмудии” и „меджидии”. Паралелно с тях в Империята се използват и чуждестранни пари. В изложбата са включени кройцери от Хабсбурската империя, руски копейки, както и монети на френския крал Луи ХІV и испанския владетел Карлос ІV.

На изложбата присъстваха жители и гости на Оряхово, служители в Общинската администрация, учители. Кметът на Община Оряхово г-н Росен Добрев изпрати поздравителен адрес по повод новата изложба.