ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ИМ – ГР. ОРЯХОВО 

ВСЯКА ГОДИНА МУЗЕЯТ В ОРЯХОВО ПРЕДЛАГА НОВИ ТЕМИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ.

ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИ ТЕМИ СА АКТУАЛНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ГОДИНАТА НА ВПИСВАНЕ. ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТЕМИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТНОВО ПРЕДСТАВЕНИ И СЪОБРАЗЕНИ С ВЪЗРАСТОВАТА  ГРУПА И УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА – 087 999 5146,

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ – ЕВГЕНИЯ НАЙДЕНОВА

2022 година

Техники в изобразителното изкуство

Запознаване на децата с различни техники и материали.

Цели:

 • Изучаване и прилагане на интересни техники свързани с изобразителното изкуство
 • Умения за работа с различни материали

Очаквани резултати:

 • Възпитание на естетически вкус
 • Формиране за работа в екип
 • Изграждане на по-висока увереност в собствените сили и стремеж за постигане на по-голяма прецизност
 • Разтоварване чрез творчество
 • Създаване на художествени навици и умения по цветознание, композиция, придобиване на знания за различните изобразителни дейности.

Децата се запознават с различните традиционни и експериментални изобразителни техники и материали  на живописта: акварел, темпера, графика, апликация, колажа, моделирането. В уроците по рисуване децата  опознават видовете композиция(фигурална, геометрична, абстрактна и др.), цветовете (топли и студени), цветови гами, изграждане на обемни форми със светлосянка(графика) и цветове.

Научават за стиловете и направленията в изобразителните изкуства.

Теми:

 • Портрет
 • Натюрморт
 • Пейзаж
 • Фигурална композиция
 • Графиката
 • Геометрични изображения

Място: Художествена галерия „Проф. Марин Върбанов“

Период: месец юли

ТЕМА: В СВЕТА НА АРХЕОЛОГИЯТА

Усвояване на знания какво е археология, как се правят археологически разкопки, методи и изисквания за проучване на археологическите обекти, необходими инструменти, характерни термини.  Обръщане на внимание върху известни открития в България и върху проведени проучвания в Оряховската община. Обща информация за археологическото наследство на територията на община Оряхово.

Място: Централна сграда на музея, ул. „Васил Левски“ №13

2021 година

ТЕМА:  ДУХЪТ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО  

Подтеми: “Делото на Апостола“ и „Учебниците на нашите предци“

Запознаване с основни моменти живота и делото на Васил Левски, преминаването му на два пъти през Оряхово – 1872 г.  и кои са неговите сподвижници, дошли след това.  Може да се разгледа гостуваща изложба на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово / февруари -март/.

Подредена временна изложба с възрожденски учебници от фонда на музея. Беседи за учебното дело, за учебниците и книгите през Възраждането, за известни печатници. Важен акцент е приносът на учителя Сребро Стойновски за превод и препис на учебници по биология и математика в Оряхово, които също са част от изложбата. / април-юни/

Място: Централна сграда на музея, ул. „Васил Левски“ №13

 

2019 година

                                                                          ЗА 5-10 КЛАС

ТЕМА 1   „ВИДНИТЕ ЛИЧНОСТИ НА ОРЯХОВО“

Запознаване с биографията на изявени личности, които са родени в Оряхово и имат значими приноси в различни области.  Акцент върху творчеството на композитора Дико Илиев, на народния артист Андрей Чапразов и художника-гобленист проф. Марин Върбанов.  Възможности за лично участие в интерактивни игри в сайта на къща-музей „Дико Илиев“.

Място: Къща – музей „Дико Илиев и духовите музики“ и Художествена галерия „Проф. Марин Върбанов“.

 ТЕМА 2   „РАЗХОДКА В МИНАЛОТО“

                Кратък обзор на историческото развитие на Оряхово и района през различните епохи. Презентация в музея и разглеждане на експонатите в постоянните експозиции.

Място: Централна сграда на музея, ул. „Васил Левски“ №13

ТЕМА 3  „КРАСОТАТА НА НАРОДНИТЕ НОСИИ“

 Запознаване с характеристиките на народните носии във Врачанския край.   Представяне на автентични местни костюми. Ревю със съдействието   на читалище „Надежда 1871“. Възможност и за лично участие по желание.

Място: Етнографска къща

 

ТЕМА 4  „ПО СТЪПКИТЕ НА ПЪРВИТЕ УЧИТЕЛИ“

Представяне по интересен начин на  развитието на образованието в Оряхово през Възраждането. Показване на съдържанието на съхранени учебни програми от периода преди Освобождението и досег до оригинални старопечатни книги.

Място: Централна сграда на музея, ул. „Васил Левски“ №13

Период: месец май