Отдел „Възраждане”

Събирането на експонатите, които днес формират отдел „Възраждане”, започва още с основаването на музея, както става ясно от сведенията за първите дарения. Отделът съдържа експонати, свързани с историята на региона, от Османския период и Възраждането, ХV-ХІХ в. Сред артефактите изпъкват копия на старинни гравюри, представящи Оряхово; ферман за правата на доганджите, издаден през 1775 г. от султан Абдул Хамид І; метална икона „Иисус сред книжници”, която е принадлежала на възрожденското училище в Оряхово. Впечатлява колекцията от огнестрелни оръжия, използвани в Руско-турската война, като пушките „Бердана 1” и „Бердана 2”, „Крнка”, „Пибоди” и „Хенри-Мартини”. Ценна е и колекцията от старопечатни книги, голяма част от които са били притежание на оряховски учители и интелектуалци.