Отдел „Дико Илиев“

      Четиредесет и две години от живота на народния композитор  са свързани с Оряхово. Дико Илиев се заселва в града през 1931г., когато постъпва като военен музикант в  36 Козлодуйски пехотен полк. До 1958 г., с изключение на участието му в Софийския военен оркестрър в периода 1936-1938 г., той е част от ръководния състав на полка. След военната служба композиторът става Директор на създадената Детска музикална школа в Оряхово и диригент на Духовия оркестър при Народно читалище „Надежда”.

Днес централният площад в Оряхово носи неговото име. Експонатите, свързани с живота и творчеството му, са особобени в самостоятелен отдел съгласно новия правилник на музея от 2013г. В него се съхраняват ценни документи и архивни материали, различни лични вещи на композитора, като тефтерчето, часовниците и сакото му, а също оригинали и копия на снимки от живота му. Особена ценност представляват партитури на музикални произведения, композирани от Дико Илиев. В отдела се пазят и материали, свързани с провежданите в Оряхово празници на духовите оркестри, както и различни публикации, посветени на живота и работата на композитора.

Благодарение на проекта „Дико Илиев в паметта на поколенията” от 2015 г. по програма „Участвам – дарявам – променям”, администрирана от Сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина се реализира изследователска работа в Държавните архиви във Враца, Монтана и Велико Търново и срещи разговори с хора – негови съвременници.  В резултат от проектните дейности отделът е обогатен с  нови сведения и документални свидетелства за Дико Илиев.