ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЕХО ОТ ВЕКОВЕТЕ“

Проектът „Ехо от вековете“, финансиран от Фондация „Америка за България“ може да бъде определен като успешен със силно положително въздействие. Реализира се неговата основа цел – даване на импулс за развитие на уикендтуризъм в района с предлагане на атрактивно развлечение. Той постави началото на посещения на организирани туристически групи и отделни семейства в града, привлече определен брой гости, пребиваващи в Оряхово по различни причини.  Същевременно даде възможност на оряховски жители да разнообразят ежедневието си. Чрез проекта музеят популяризира местното културно-историческо наследство, фокусирайки вниманието върху средновековната крепост „Камъка“.

Продължителността на проекта е 12 месеца. Работата по изпълнението му започна още в началото на януари 2021 г. с поръчката на необходимото оборудване.През месец февруари се договорихме със специализирана фирма за изработка на дървена къщичка. Тя беше предназначена за склад, но приятната й фасада с развятото българско знаме допринесе за по-приятна обстановка и придаде представителност на местността.

Предвиденото обучение по стрелба с лък се осъществи през месец април. Основно място на заниманията стана дворът на Етнографската къща. Част от тях се проведоха при крепостта, а по време на дъждовните дни в салона на детска градина „Дружба“ със съдействието на директорката Венелина Йонова. Наши обучители бяха Иван Иванов и Теодора Иванова от Спортен клуб „Феникс Арчъри“. Предизвикателството да станат инструктори по стрелба с лък приеха Наталия Смолянова – учител в детска градина и Йордан Петров -студент. Към тях като резерва се присъединиха Нашата Методиева и Евгения Найденова. Това впоследствие даде възможност за взаимозаменяемост и да не се пропуска ден стрелба, поради отсъствие на инструктори. Именно това доказва необходимостта за увеличаване броя на инструкторите за следващата година. По време на обучението към екипа се присъединиха ентусиазирани две момчета от 8 клас – Георги Янев и Мартин Тодоров, ученик от 6 клас – Симеон Дочев и момиче от 4 клас – Анастасия Смолянова. Те ни бяха приятно попълнение в заниманията, а по-късно и ни помогнаха при официалното представяне на стрелбата с лък.

Като „Ехо от вековете“ и доближаване до епохите, засвидетелствани в историческа местност „Камъка“ се изработиха три фигури на славянин, български воѝн и рицар-кръстоносец. Текст към тях разказва накратко за древните обитатели и минали събития.

На 4 май 2021 г. се проведе доброволческа акция по почистване на местността при крепостта. На нашия призив се отзоваха не само възрастни, но също така ученици с техни учители и младежи. За почистването допринесоха и отделни семейства – родители, даващи добър пример на децата си. Впоследствие за косенето на тревата помогнаха община Оряхово и доброволецът Валентин Младенов. Наложи се и музеят да отдели средства за това, поради необходимостта от по-често косене през пролетта и началото на лятото.

Предлагането на услугата започна на 8 май, но официалното начало придаде Международният ден на музеите – 18 май. Празникът беше подходящ повод да поканим много гости. Присъстваха представители на общинската администрация, на детски градини и учебни заведения от Оряхово. Уважиха ни ръководителите на Сдружение „Първи юни“- Бяла Слатина  и „Медиа груп“ – Враца. След музикалния поздрав на Младежки духов оркестър „Брас Бенд“ към ЦПЛР ОДК „Людмила Живкова“ гр. Оряхово, се представиха целите и дейностите на проекта. Последва ефектна демонстрация на стрелба с лък с участието на Иван Иванов, Теодора Иванова и Красимир Михайлов от Спортен клуб „Феникс Арчъри“, на инструкторите Наталия, Йордан и Наташа и на любителите ученици Георги, Марти, Мони и Настя. Накрая всеки гост опита от предлаганото спортно разлечение. Организираните игри с награди се увенчаха с много усмивки.

Услугата „Стрелба с лък“ беше достъпна всяка събота от 8 май до 2 октомври с определено работно време. При неблагоприятни атмосферни условия се работеше в неделя.  За допълнителни работни дни  освен 18 май, се избраха 21 август – панаирен ден на Оряхово, 5 септември / срещу 6-ти/ и 22 септември. Инструкторите бяха на разположение общо 26 дни, през които се регистрираха 285 посещения с ползване на услугата. От тях местни жители – 153 и туристи/гости 132 души. За отчетния период за първи път от последните три години насам бяха привлечени две организирани туристически групи. Първата от тях – 36 души, доведе туристическа агенция „Мишел Травъл“ с предварителна уговорка за разглеждане на музейните обекти и предоставяне на приятната емоция от стрелбата с лък в съчетание с историческа беседа при самата средновековна крепост. Втората група от 25 души пристигна чрез агенция от Велико Търново, която посети музея, но не успя да се наслади на красивата природа при „Камъка“ поради дъждовното време. Като прибавим тези 25 души, общият брой туристи/гости в  Оряхово, запознати с проекта става 158 души. От външните посетители – ползватели на услугата трябва да споменем  и групата от с. Николаево, Старозагорско, която гостуваше на НУ „Н. Й. Вапцаров“  – с. Селановци и научавайки за новата възможност за развлечение и отдих, ни зарадва с присъствието си. Идването на отделни семейства / от Прага, София, Козлодуй, и др./ показа възможността Оряхово да стане част и от семеен туризъм, който е засилваща се тенденция в съвременната пандемична обстановка. Останалите ползватели на услугата, бяха предимно гости на оряховски жители /от Русе, Пловдив, София, Стара Загора, Гоце Делчев  и др./ които с удоволствие разнообразиха престоя си с разходка извън града и със стрелбата с лък. Положителните отзиви от всички са удовлетворение за екипа. Проектът предизвика интерес и сред населението на града. Емоцията усетиха и възрастни, и деца. Част от тях станаха чести ползватели на услугата и добри стрелци. Свободен достъп до стрелбата с лък предоставихме на деца от прогимнацията и гимназията, от кръжоци при ЦПЛР ОДК „Людмила Живкова“, на Младежкия духов оркестър /в отговор на милия жест и музикален поздрав на Международния ден на музеите/.

От поставените цели единствено не успяхме да постигнем по обективни причини привличането на румънски туристи. Заради ковид мерките от румънска страна, фериботната връзка не беше достъпна за групи и туристи до средата на август.

Услугата се предлагаше на по-ниски атрактивни цени –  1 лв. за 7 стрели и 2 лв. за 15 стрели с оглед по-широка достъпност, привличане на вниманието и интереса, натрупване на опит. Общият приход е 548 лв..

Отделен момент представляваше организираната тримесечна томбола, благодарение на дарителския жест на г-жа Румяна Декова, председател на ОбС Оряхово. Всеки месец трима активни посетители,  изтеглени чрез жребии, имаха възможността да изстрелят безплатно по 100 стрели.

Популяризирането на проекта се осъществи чрез отразяване в сайта на музея https://im.oriahovo.bg/, в сайта на Северозапазена БГ https://severozapazenabg.com/?s=Стрелба, създаване на фейсбук страница на поректа, публикации във вестник „Оряховска трибуна“ /бр. 10 от 2020 г., бр. 2и 3 от 2021 г./ и във вестник „Северозапад днес“/бр.3 от 2021 г./, в-к „Конкурент“ /бр.87, 2020 г./ и  радиопредавания в БНР Видин /https://bnr.bg/vidin/post/101385598/lubitelska-strelba-s-lak-po-mishena-shte-predlagat-na-turisti-v-orahovo на 7.12.2020 г., https://bnr.bg/vidin/post/101463889 на 06.05.2021, https://bnr.bg/vidin/post/101464514 на 08.05.2021 г./. Стрелбата с лък  e представeна и в сайта OPEN VRATSA https://openvratsa.bg/strelba-s-lyk/.

От реализирания приход се отделиха средства за допълнителна реклама: банер реклама в позиция най-четени в продължение на един месец в сайта на Северозапазена БГ и направа на рол-банер винил със стойка. Музеят изготви дипляна с основна информация за проекта и предлаганата услуга, която се раздаваше на посетителите в музейните обекти.

Проектът „Ехо от вековете“ внесе оживление и свежест в ежедневието на  оряховчани,  достави приятни емоции на техни гости, привлече организирани туристически групи и отделни пътуващи семейства. Имахме подкрепата от доброволци и дарителство. Постави началото на уикендтуризма и социализацията на крепостта „Камъка“, допринасяйки за популяризирането ѝ. Той е едно успешно начинание, което ще продължим на базата на опита, изводите и препоръките на нашите съмишленици.

 

БЛАГОДАРИМ НА ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ И СПЕЦИАЛНО НА Г-ЖА ЮЛИАНА ДЕЧЕВА ЗА ДОВЕРИЕТО, ПОДКРЕПАТА И НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ В ОРЯХОВО!

БЛАГОДАРИМ И НА :

ХРИСТИНА ЦОНЕВА ЗА ИДЕЯТА ДА ИМА СТРЕЛБА С ЛЪК В ОРЯХОВО;

РУМЯНА ДЕКОВА ЗА  ДАРИТЕЛСКИЯ ЖЕСТ, КОЙТО ПОДПОМОГНА ПРОЕКТА И ОСИГУРИ ЗА ТРИ МЕСЕЦА ТОМБОЛА  В ПОЛЗА ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ СТРЕЛЦИ;

ИВАН ИВАНОВ И ТЕОДОРА ИВАНОВА ЗА УСПЕШНОТО И ПРИЯТНО ОБУЧЕНИЕ;

КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ЗА УЧАСТИЕТО В ОТКРИВАНЕТО НА ПРОЕКТА;

НАТАЛИЯ СМОЛЯНОВА, ЙОРДАН ПЕТРОВ И НАТАША МЕТОДИЕВА, ЧЕ  ПРИЕХА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО И БЯХА ДОБРИ ИНСТРУКТОРИ;

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ЗА ИЗРАБОТКАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФИГУРИ;

ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВА ЗА ОТГОВОРНОСТТА И ТОЧНОСТТА КАТО КАСИЕР;

ТАТЯНА ПЕТРОВА ЗА СТРИКТНОТО ВОДЕНЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА;

НА УЧЕНИЦИТЕ ГЕОРГИ ЯНКОВ, МАРТИН ТОДОРОВ, СИМЕОН ДОЧЕВ И АНАСТАСИЯ СМОЛЯНОВА ЗА УЧАСТИЕ В ДЕМОНСТРАЦИЯТА ПО СТРЕЛБА С ЛЪК ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА ПРОЕКТ И СПЕЦИАЛНО НА ГЕОРГИ ЗА РЕКЛАМАТА МУ;

НА ВАЛЕНТИН МЛАДЕНОВ ЗА ПОМОЩТА ПРИ КОСЕНЕ НА ТРЕВАТА КАТО ДОБРОВОЛЕЦ;

НА ВЕНЕЛИНА ЙОНОВА  ПОДКРЕПАТА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА САЛОНА НА ГРАДИНАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И В ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ГРУПА;

НА ИЛХАН , МИХАЕЛА , ВЕНЕЛИН, ИЛИАНА И  АЛЕК ЗА ТОВА, ЧЕ СТАНАХА ДОБРИ СТРЕЛЦИ С ЧЕСТИТЕ СИ ПОСЕЩЕНИЯ И   НИ ДОСТАВИХА РАДОСТ;

НА ЛИДИЯ СТОЕВА ЗА ТОПЛОТО ПРИЯТЕЛСКО ОТНОШЕНИЕ;

НА ИВО ЙОРДАНОВ  И КАЛИН МЛАДЕНОВ ОТ МЕДИА ГРУП, НА   МАРИАНА ОТ СЕВЕРОЗАПАЗЕНА БГ ЗА МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ;

ГОЛЯМА БЛАГОДАРНОСТ НА ВСЕКИ, КОЙТО ПОСЕТИ КРЕПОСТТА „КАМЪКА“ И СТАНА СЪПРИЧАСТЕН НА НОВАТА ИНИЦИАТИВА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГРАД ОРЯХОВО!!!