ПРОЕКТ „ДИКО ИЛИЕВ В ПАМЕТТА НА ПОКОЛЕНИЯТА”

            ПО ПРОГРАМА „УЧАСТВАМ – ДАРЯВАМ – ПРОМЕНЯМ”

В периода декември 2015 г. – май 2016 г. Исторически музей град Оряхово  реализира проект „Дико Илиев в паметта на поколенията” по програма „Участвам – дарявам – променям”, администрирана от Сдружение „Първи юни” Бяла Слатина и финансирана от фондация Америка за България. Финансовата подкрепа от програмата е на стойност 2992, 72 лв. Собственият приност от бюджета на музея е 2979,19 лв.

Основните цели на проекта с 10 дейности бяха обогатяване  с нови сведения, документи и вещи събраните материали за незабравимия композитор  и  популяризиране неговия  живот и творчество по различни начини.  Всяка една дейност имаше свой принос при постигането на тези цели, които останаха непроменени в целия шестмесечен период на работа. Доброто съхраняване на всеки елемент от музейния отдел „Дико Илиев” е допълнителна задача, която осъществихме, благодарение на подкрепата от програмата „Участвам – дарявам – променям”.

Партньори на музея при изпълнеието на проекта бяха НЧ „Надежда 1871”, Държавен архив – Враца и Фондация „Родова памет”.

 

Дейност 1. Официално стартиране на проекта по Програмата „Участвам-Дарявам- Променям” на Сдружение „1 юни”

Проектът „Дико Илиев в паметта на поколенията“ стартира на 15 януари 2016 г. в ХГ „Проф. Марин Върбанов“ с презентация за планираните дейности. Посочени бяха целите и очакваните резултати. Представена бе програмата „Участвам- дарявам- променям” и идеята, заложена в нея за подкрепа на решаването на значим за обществото проблем с привличане на доброволци и съмишленици. Присъстваха ученици от V Б и VІІІ А, учителите Соня Цветанова, Наталия Данова и Шенай Амиш, граждани и представители на общинската администрация.

Дейност 2. Срещи – „Да си спомним за Дико Илиев”

Срещнахме се с различни хора. Разговаряхме с внука  на композитора Пламен Илиев. Панка Пагелска и Нейчо Савчев, двама наши съграждани, свързани тясно с обшествения и културния живот на Оряхово, разказаха свои спомени. Николай Пачев, историк и бивш музеен работник ни предостави свои записки. Ангел Мановски – музикант, свирил в Оряховския духов оркестър беше добър наш събеседник. Осъществихме връзка с туристически информационен център в град Мизия и получихме съдействие и информация от управителя – Галина Йолкова. Сътрудничество установихме с Исторически музей – Ботевград, от  където ни изпратиха свои сведения.

Дейност 3. Честване на рождението на Дико Илиев

На 15-ти февруари 2016 г. се отбеляза 118 години от рождението на Дико Илиев с тържествена програма, включваща изпълнения на духовия оркестър и женския хор, подготвена от НЧ „Надежда 1871“ Оряхово. Събитието уважиха г-н Росен Добрев – кмет на Община Оряхово и г-жа Румяна Декова – председател на ОбС Оряхово. Гости бяха Весела Пелова от ДА Враца и Недка Димитрова от РИМ Враца, поканени от музея.  Тържеството започна с видеоматериал, включващ фрагменти от  пет филма с участието на Дико Илиев, осигурени от фонда на Българска национална телевизия.

Контактите с БНТ и БНР бяха осъществени през месец януари. Реализирахме пътуване до София и получихме записи и от двете национални медии. Записът от БНР ще бъде използван при подходящи случаи.   Също част от проекта беше и отпечатването на вестник „Наследие“ с материали за композитора, съхранявани в Държавен архив Враца. Вестникът се представи на публиката в залата с кратка анотация от главен експерт в архива – Весела Пелова. По време на празника съседи на семейството на композитора развълнуваха присъстващите със своите мили думи за гостоприемството и добрината на Дико Илиев и съпругата му.

С цел популяризиране на творчеството на Дико Илиев сред младото поколение разширихме предвидените изяви по проекта. Реализирахме посещения в различни училища.  На 14 март 2016 г. екипът на Исторически музей град Оряхово гостува на СОУ „Христо Ботев“. Учениците от VIIБ, VIII А, VIII Б, IX Б, XI Б класове в отделни поредни учебни часове се запознаха с живота и творчеството на Дико Илиев чрез презентация и фрагменти от филми за композитора, предоставени от архива на Българска национална телевизия. Имаше приятни игриви моменти с Дунавското хоро. На 21 март 2016 г. и учениците от ОУ „Христо Ботев“ – село Остров слушаха с интерес за Дико Илиев в присъствието на Ирена Станкулова – кмет на Остров заедно със Станислава Стефанова от читалище „Развитие”. На 27 април 2016 г. посетихме Националното училище по изкуства „Панайот Пипков” гр. Плевен. Всяко едно училище получи за своята библиотека по един брой от вестник „Наследие”.

Дейност 4. Създаване на фонотека и видеотека „Дико Илиев” и „Духовите музики”

Проведените срещи „Да си спомним за Дико Илиев” и честването 118 години от рождението на композитора са заснети с видеокамера и са архивирани на дискове DVD. Записи на касетки за касетофон от концерт „70 години Дико Илиев” и от предавания за Дико Илиев по БНР са прехвърлени на съвременни носители.  С тези материали е поставено е началото на фонотека и видеотека към музейния отдел „Дико Илиев”.

Дейност 5. Архивите за Дико Илиев

Архивите за Дико Илиев” е проектна дейност с важен принос в събирането на нови свидетелства. Изключително ползотворна беше работата в Държавните архиви във Враца, Монтана и Военноисторическия архив във Велико Търново. Направени са ксерокопия на 199 листа документи, три диска със сканирани 114 листа архивни материали и 45 документални листа са снимани със цифров фотоапарат. Сред тях са архивни свидетелства за постъпването на Дико Илиев в 16–ти Ловчански пехотен полк, заповеди за неговото назначаване като щаб-тръбач в 36-ти Козлодуйски пехотен полк, повишаването в офицерско звание и назначаването му за диригент на музикантския взвод. За първи път разполагаме с документи – копия на оригиналите – за житейския път и работата на композитора в полковете. Събрани са голяма част от публикациите на различни автори в регионалния и националния печат. Въз основа на откритите архивни материали са подготвени две съобщения за службата на Дико Илиев в полковете, които се представиха на тематичната конференция от Весела Пелова и Евгения Найденова.

В партньорство с Държавен архив Враца е отпечатано издание на вестник „Наследие”, специално посветен на Дико Илиев. Екземпляри са предоставени за безплатно разпространение на ДА – Враца и НЧ „Надежда 1871”, което спомага за популяризирането на живота и творчеството на Дико Илиев. Пет броя бяха закупени от граждани с желанието да подкрепят музейната работа по проекта.

Дейност 6. Конференция „Дико Илиев в паметта на поколенията”

На 31 май 2016 г. в ХГ „Проф. Марин Върбанов” се състоя конференция „Дико Илиев в паметта на поколенията“, организирана с партньорството на Народно читалище „Надежда 1871”. Г-н Росен Добрев, кмет на Община Оряхово откри конференцията и приветства всички участници. Свои съобщения представиха Атанас Иванов – музиковед, Атанас Звездинов – писател, журналист, Иван Денов – военен диригент, доц. д-р Йорданка Манкова, Веселка Димитрова – експерт ДА Монтана, Хризантема Рашева – секретар на НЧ „Надежда 1871“, Кузман Кузманов – диригент на духовия оркестър при читалището, Весела Пелова – гл. експерт ДА Враца и д-р Евгения Найденова – директор на ИМ гр. Оряхово. Чрез проекта се подготвя сборник със направените съобщенията – в печат от ТЕКОН ИНВЕСТ АД.  Конференцията ръководи доц. д-р Йорданка Манкова. Присъстваха гости от РИМ Враца и Държавен архив Монтана, граждани – почитатели на Дикоилиевата неповторима музика.

 

Дейност 7. Селекция на най-представителните материали, които да бъдат включени в предстояща нова експозиция

Комисия в състав д-р доц. Йорданка Манкова (Йордана Костова Иванова),   д-р Евгения Найденова – директор на музея и Галина Пацева – фондохранител в продължение на три дни работи върху преглеждане на всички налични материали и извърши селектиране на най-представителните от тях подходящи за експониране. Това е подготвителет етап в работата по създаване на нова по тематичен план експозиция.

 

Дейност 8. Популяризиране на дикоилиевото дело чрез създаване на сайт и дипляна

Народно читалище „Надежда 1871” подготви дипляна за Дико Илиев, отпечатана от МИКРОТЕСТ ЕООД. Създаден е сайт на Исторически музей град Оряхово, в който са представени отделите и специално отдел „Дико Илиев”. Има раздел за проектите на музея.

Дейност 9. Добри условия за съхраняване на материалите за Дико Илиев в музея

Закупен е архивен метален шкаф с четири рафта. Той е разположен в едно от фондохранилищата на музея. Всички материали от отдел „Дико Илиев” са подредени в нови, осигурени по проекта архивни кутии с размери, съобразени с големината на снимките, албумите, документите, партитурите и вещите на Дико Илиев.

Дейност 10. Pезултатите от проекта се представиха  на състоялата се конференция  „Дико Илиев в паметта на поколенията”, както и чрез публикации в местния печат и интернет.

                                                                                    Евгения Найденова, ИМ Оряхов – Координатор по проекта

 

 

ПРОЕКТ „СЕДЯНКА -ДИАЛОГ МЕЖДУ МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ“

 

В продължение на 6 месеца Исторически музей град Оряхово работи по реализацията на проект „Седянка”- диалог между минало и настояще”, чиято цел е да съхрани и предаде на нашите деца българските традиции. Финансирано от програмата „Участвам – дарявам – променям” на Сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина чрез Фондация „Америка за България” и с подкрепата на Община Оряхово, това ново начинание завърши с положителни резултати. Те бяха представени във фотоизложба и изложба базар в ХГ „Проф. Марин Върбанов” на 21 август 2015 г. в присъствието на граждани и гости, между които Наталия Костадинова и Иван Янков – представители на Сдружение „Първи юни” и Петя Василева – председател на Фондация „Родова памет ”.

Проектът даде възможност да се представят  по подходящ и увлекателен начин богатото ни културно наследство с акцент върху уменията в традиционните техники на ръкоделие. Той обедини услията на много хора. Започна от инициативата на Христина Цонева – секретар на Община Оряхово, премина през подготовката му и сериозната работа от екипа на музея, получи подкрепата на партньори като Клуб на пенсинера и инвалида „Детелина”, ОДК „Людмила Живкова ”, читалище „Надежда 1871”, гр. Оряхово и фондация „Родова памет”. Организираните обучения „Плетене и бродерия”, „Тъкачество и плъстене” и „Приготвяне на зимнина и традиционни български ястия” привлякоха 43 деца между 7 и 15 години, които с желание участваха и със своите сръчни ръчички създадоха красиви изделия и вкусни ястия. Те работиха в създадения уютен Етнографски кът с навес, пейка и асмалък. Като ръководители се включиха жени от Оряховския пенсионерски клуб, които споделиха времето си с децата и им разкриха обаянието на българското народно творчество. Майсторката по тъкачество Наташа Манчова вдъхнови малките последователи на българските традициии да създават красота чрез тъкачния стан и плъстенето на вълна. Представители на читалището показаха техники на бродиране.  В изпълнението на проектните дейности участваха 29 доброволци, чиито труд допринесе за осъществяване на поставените цели. Етнографската къща беше посетена от над 200 души, от които 80 деца.

Чрез поддържания от Фондация „Родова памет” сайт  Център културно-историческо наследство Оряхово всички дейности по проекта бяха популяризирани  и представени на обществеността. С видеокамерата, осигурена от фондацията бяха записвани моменти от обученията, като с особено значение са видеоматериалите с майсторката Наташа Манчова, която показва начина на работа с тъкачен стан и с демонстрацията на плетене на традиционни шарени чорапи от жените при Клуба на пенсионера и инвалида „Детелина” гр.Оряхово.  Направените видеозаписи  могат да бъдат гледани в залата за презентации в Етнографската къща. Те вече бяха представени на деца от детската градина от с. Селановци и на представители на Клуб на пенсиотера от с. Бреница.

Конкретни резултати:

  • Изграденият Етнографски кът е полезна придобивка на музея в работата му и допринася се осъществяване на една от основните задачи – по атрактивен и занимателен начин да представя богатото културно наследство.  Допълването му с етнографски материали – черги, възглавници, съдове придава автентична атмосфера и привлича вниманието на посетителите.

Етнографски кът

 

  • Направеният тъкачен стан остава в Етнографската къща. Той е действащ и на него може отново, извън проекта, да се правят демонстрации и занимания.

  • Изплетените чорапи и направените тъкани овчарска торбичка и калъфка за възглавници вече са музейни експонати и ще бъдат използвани в експозиционната дейност и при необходимост в различни мероприятия с родолюбива цел.
  • Видеоматериалите – записи на заплитане на чорапи и столовка, на направа на изделия от вълна ще бъдат съхранени във фонда и използвани при необходимост.

На участващите ученици в обученията на възраст от 7 до 16 години им бяха предадени знания и умения по плетене, тъкане и плъстене на вълна  по традиционните начини. Запознаването с народното творчество и традиции ги обогати в духовен план. Чрез тях е създадена връзката между миналото, настоящето  и бъдещето.

 

Партньорство:

       Особено ползотворно  се оказа партньорството с Клуба на пенсионера и инвалида „Детелина” гр. Оряхово. Представителки на организацията постоянно бяха на разположение. Благодарение на тяхната инициативност, добронамереност и желание за работа се проведе обучението по плетене, организираха се изложби, събраха се средства чрез дарение. Помощта им беше от особено голямо значение за постигнатите положителни резултати. Проектът ни обедини и доведе до създаването на едно добро приятелство с тях.

 

Във важни моменти получихме и подкрепата на Общински детски комплекс  „Людмила Живкова” гр. Оряхово. Екипът му беше до нас при организирането на голяма част от мероприятията. Той беше и връзката с част от обучаваните деца. Предоставиха ни необходими материали (печка, тави) за провеждането на обучението по приготвяне на традиционни български ястия.

 

Фондация „Родова памет” ни предостави своята интернет платформа за популяризиране на проекта.  Периодично бяха качвани публикации за събития, свързани с проекта на поддържания от нея сайт „Център  културно-историческо наследство гр. Оряхово”.  Именно чрез партньорството с фондацията ние разполагахме с необходимата техника за озвучаване и документиране на обученията – видеокамера, лаптоп, тонколони, усилвател.

 

Читалище „Надежда1871 се влючи с женския хор при откриването на обучението по плетене, съдейства за провеждане на няколко занятия по бродерия и дари бродирани кърпички.

 

С удовлетворение споделяме постигнатото и сърдечно благодарим на партньорите и на всички, взели участие в проекта!

Евгения Найденова  –  координатор на проекта и директор на ИМ гр.Оряхово