От 8 до 10 юни 2016 г. в Пловдив.се проведе Петата национална среща „Музеите и устойчивото развитие”. Тя е организирана от Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” на Министерство на културата в лицето на главен специалист Валерия Димитрова, в партньорство с Българския национален комитет на ИКОМ и чрез съдействието на Община Пловдив. Домакини бяха Регионален етнографски музей – Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив, Регионален археологически музей – Пловдив, Регионален природонаучен музей – Пловдив и Градска художествена галерия – Пловдив. Присъстваха представители на над 100 музеи.
Исторически музей град Оряхово взе участие в срещата с презентация „Археологически открития след иманярски набези в антична крепост Вариана” на д-р Евгения Найденова. Пред аудиторията от музейни специалисти бяха представени последиците от иманярските разрушения и резултатите от проведените спасителни археологически разкопки в римската крепост до с. Лесковец.
Програмата на тридневната среща включваше 45 презентации и прожекции на документални филми от фондовете на музеите, разпределени в четири подтеми:
1. „Личност и време – чужденци, работили за България”.
2. „Археология и иманярство – спасените реликви”.
3. „Дарителите в българските музеи”.
4. „Ролята на музеите в опазване на биоразнообразието”.
Целите на Националната среща са обмен на информация и идеи, свързани с работата на музейните специалисти в контекста на устойчивото развитие; запознаване с археологически открития и спасени културни ценности; представяне на културното ни наследство в отделните региони на страната и извън нея.