Author: Verit

Среща Пловдив

От 8 до 10 юни 2016 г. в Пловдив.се проведе Петата национална среща „Музеите и устойчивото развитие”. Тя е организирана от Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” на Министерство на културата в лицето на главен специалист Валерия Димитрова, в партньорство с Българския национален комитет на ИКОМ и чрез съдействието на Община Пловдив. Домакини бяха Регионален етнографски музей – Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив, Регионален археологически музей – Пловдив, Регионален природонаучен музей – Пловдив и Градска художествена галерия – Пловдив. Присъстваха представители на над 100 музеи.
Исторически музей град Оряхово взе участие в срещата с презентация „Археологически открития след иманярски набези в антична крепост Вариана” на д-р Евгения Найденова. Пред аудиторията от музейни специалисти бяха представени последиците от иманярските разрушения и резултатите от проведените спасителни археологически разкопки в римската крепост до с. Лесковец.
Програмата на тридневната среща включваше 45 презентации и прожекции на документални филми от фондовете на музеите, разпределени в четири подтеми:
1. „Личност и време – чужденци, работили за България”.
2. „Археология и иманярство – спасените реликви”.
3. „Дарителите в българските музеи”.
4. „Ролята на музеите в опазване на биоразнообразието”.
Целите на Националната среща са обмен на информация и идеи, свързани с работата на музейните специалисти в контекста на устойчивото развитие; запознаване с археологически открития и спасени културни ценности; представяне на културното ни наследство в отделните региони на страната и извън нея.

 

Конференция 31 Май 2016г.

На 31 май 2016 г.  Исторически музей град Оряхово в партньорство с НЧ„Надежда 1871” организира тематична конференция „Дико Илиев в паметта на поколенията”, посветена на уникалния създател на „Дунавското хоро”.  С нея официално приключи и проектът на музея със същото име по  програма „Участвам – Дарявам – Променям“, администрирана от Сдружение „1 юни“ с екип Наталия Костадинова и Иван Янков. Със свои съобщения участваха Атанас Иванов –музиковед, Иван Денов – военен диригент, Атанас Звездинов – писател, Веселка Димитрова – младши експерт в Държавен архив Монтана, Весела Пелова – главен експерт в Държавен архив Враца, Хризантема Рашева – секретар на НЧ „Надежда 1871” и Кузман Кузманов – диригент при НЧ „Надежда 1871”.  и Евгения Найденова – директор на Исторически музей гр. Оряхово. Темата, с която музея се включи е „Дико Илиев в 36 Козлодуйски пехотен полк”, представяща новооткрити важни документи във Военноисторически архив Велико Търново. Свои съобщения впоследствие изпратиха Тодорка Коцева – директор на Исторически музей Ботевград и Галина Йолкова – ръководител на Туристически информационен център гр. Мизия. Материалите се публикуват в сборник, също дейност от проекта на музея.

 

© 2023

Община ОряховоUp ↑